บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด
 
“รอยยิ้มและความประทับใจบังเกิดในหัวใจของพนักงานทุกครั้ง เหมือนเป็นพลังให้ทีมงานมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนากิจกรรมที่เหนี่ยวนำความรักความผูกพันต่อพนักงานต่อไป”
 
บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด
                บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียเป็นบริษัทร่วมลงทุนระหว่าง
-         บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
-         บริษัท Saint Gobain Oberland glas AG
-         กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้บรรจุภัณฑ์แก้ว
-         ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ

          บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อปี พ.ศ. 2517 ด้วยทุนจดทะเบียน 140 ล้านบาท โดยได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI ดำเนินการก่อสร้างโรงงานที่จังหวัดปทุมธานีแล้วเสร็จ และดำเนินการผลิตเมื่อต้นปี พ.ศ. 2523 ด้วยเตาหลอม  1 เตา กำลังการผลิต 135 ตันต่อวัน หรือประมาณ 1 ล้านขวดต่อวัน บริษัทฯ ได้เจริญเติบโตและขยายกำลังการผลิตมาโดยตลอด
          จนปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 900 ล้านบาท มีโรงงาน 4 แห่ง ที่จะหวัดปทุมธานี 5 เตา จังหวัดระยอง 3 เตา จังหวัดขอนแก่น 3 เตา จังหวัดปราจีนบุรี 2 เตา และกำลังจะเริ่มโครงการอยุธยาโดยจะเริ่มผลิตได้ในช่วงเดือน กรกฎาคม 2553 นี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์แก้วทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้ทำการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพมากขึ้นมาโดยตลอดจนเป็นที่ยอมรับของลูกค้า ผู้ใช้บรรจุภัณฑ์แก้ว จนก้าวมาเป็นผู้นำในการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย โดยยึดหลักว่าเราห่วงใยและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรม
 

การรีไซเคิล
          ปัจจุบัน โลกมีวิวัฒนาการสูงขึ้น และประชากรก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ปัญหาด้านมลภาวะและขยะต่างๆที่เกิดมาจากการกระทำของมนุษย์ส่งผลให้ภาวะแวดล้อมที่มีอยู่เสียไป มีผลต่อการดำรงชีวิตของประชากร
ภาชนะ บรรจุภัณฑ์ต่างๆ เช่น กระดาษ พลาสติก โฟม อลูมิเนียม แก้ว ซึ่งได้ผลิตมาในรูปแบบที่แตกต่างกัน จุดประสงค์เพื่อบรรจุอาหารและน้ำ เพื่อความสะดวกในการบริโภค เมื่อเสร็จสิ้นการบริโภค มนุษย์ก็จะนำไปทิ้งขยะ ดังที่สร้างปัญหาให้สังคมในปัจจุบัน
          มนุษย์ จึงได้หาหนทางที่จะจัดการกับขยะเหล่านั้นด้วยวิธีต่างๆ และวิธีการหนึ่งที่ได้พยายามนำบรรจุภัณฑ์เหล่านั้นกลับมาใช้ใหม่ เช่น “แก้ว” เพราะแก้วเป็นวัตถุที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี และเมื่อนำเศษแก้วมาหลอมใช้ใหม่ก็ยังคงคุณภาพเช่นเดิม ซึ่งจะแตกต่างกับพลาสติกหรือโฟม ไม่ค่อยมีการนำกลับมาใช้ใหม่ แม้จะนำกลับมาใช้ใหม่คุณสมบัติก็ไม่บริสุทธ์ครบถ้วนเหมือนเดิม
          แก้ว จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต จากความสำเร็จในการนำเศษแก้วกลับมาใช้ในการผลิตใหม่ได้ ทำให้ประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และลดปัญหาขยะ อีกทั้งยังลดการขาดดุลจาการที่ต้องสั่งซื้อสารเคมีจากต่างประเทศอีกด้วย บรรจุภัณฑ์แก้ว นอกจากมีสีสันและรูปลักษณ์ที่สวยงาม สามารถปกป้องคุณภาพสินค้าได้อย่างดีเยี่ยมแล้ว ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และผู้บริโภค ซึ่งการนำกลับมาใช้ใหม่มีได้หลายรูปแบบ คือ
          Recycle ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแก้วเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี สามารถนำกลับมารีไซเคิลหรือใช้ในการผลิตใหม่ซ้ำๆ ได้ไม่รู้จบ โดยยังมีคุณสมบัติเหมือนเดิม 100% วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วคือ ทรายแก้ว หินปูน หินโดโลไมค์ หินฟันม้า เป็นแร่ธาตุในธรรมชาติ และโซดาแอซ รวมถึงสารเคมีต่างๆ ที่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ การรีไซเคิลหรือการใช้ผลิตภัณฑ์แก้วเก่า หรือเศษแก้วกลับมาใช้ในการผลิตใหม่ จึงเป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังลดการขาดดุลจากการสั่งซื้อสารเคมีจากต่างประเทศด้วย
          เศษแก้วที่นำมาหลอมทำผลิตภัณฑ์ใหม่ยังช่วยประหยัดพลังงานในการหลอมได้อีก 2 ถึง 3% ทุกๆ 10% ของเศษแก้วที่ใช้เพิ่มขึ้น ผลพลอยได้จากการใช้พลังงานที่น้อยลง คือการลดมลภาวะทางอากาศจากไอเสียในการหลอมด้วยอีกทางหนึ่ง ดังนั้นปัญหาขยะมากมายในประเทศไทย ถ้าได้มีการแยกแยะเศษแก้วออกจากขยะอื่นๆ แล้วนำกลับมาหลอมใหม่ ก็ย่อมเป็นการลดปัญหาได้ส่วนหนึ่ง
          Refill เช่น น้ำอัดลม และสินค้าอื่นๆ หลายชนิดจะนำขวดเก่ามาทำความสะอาด และบรรจุใหม่ซ้ำอีกครั้งเป็นการลดต้นทุน ลดภาวะค่าบรรจุภัณฑ์แก่ผู้บริโภคด้วย
           Re-use สินค้าหลายชนิดเมื่อบริโภคหมดแล้วขวดเก่านั้นบังสามารถนำมาบรรจุสิ่งอื่นๆได้อีก เป็นการใช้ประโยชน์ซ้ำสองได้เต็มที่ด้วย ตัวอย่างเช่น ขวดกาแฟผง เมื่อบริโภคหมดแล้วสามารถใช้ใส่เกลือ น้ำตาลใช้งานได้อีก

               
                                                

 
 
 
 
 + www.thaihealth.or.th
 
 + www.happy8workplace.com
 
 + www.esanhappy8.com
 
 + www.mol.go.th/
 
 + www.fti.or.th/
 
 + www.nida.ac.th/
 
 www.happy-workplace.com
 
 + www.hp8northern.com
 


 

 

 
 

 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
 
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 37
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 3460
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 5801
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 120592
Current Pageid = 42